Tartak Kirnbauer sortuje ze SPRINGEREM

Przy tworzeniu nowego placu drewna okrągłego Zakład Tartaczny Kirnbauer z Prigglitz w Dolnej Austrii postawił na technologię pochodzącą z Karyntii. Firma Springer Maschinenfabrik AG dostarczyła ?szytą na miarę? linię służącą do sortowania, redukcji napływów korzeniowych i kapowania drewna okrągłego.

Jakość oferowana przez firmę Springer oraz idealnie dostosowana do potrzeb klienta koncepcja przekonały właściciela zakładu ? Franza Kirnbauera. Przedsiębiorstwo po raz pierwszy postawiło na urządzenia firmy Springer Maschinenfabrik AG.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szczegółowe planowanie
Prace związane z przebudową zakładu w Prigglitz rozpoczęto pod koniec stycznia. Aby umożliwić nieprzerwaną produkcję i działania związane z przecieraniem drewna, Kirnbauer odpowiednio uzupełnił wcześniej swój skład drewna okrągłego. Blisko 250 transportów posortowanego drewna okrągłego trafiło w tym celu do magazynu zewnętrznego. To oznaczało jedno: pora wziąć się do pracy! W ciągu siedmiu tygodni zdemontowano stare komponenty oraz zainstalowano nowe urządzenia. Już pod koniec marca przeprowadzono rozruch próbny.
Plac surowca okrągłego ma kształt litery U. Urządzenia przerabiają dłużyce o długości od 12 do 23 metrów. Średnice w części wierzchołkowej drewna wynoszą od 10 do 60 cm ? zgodnie z wymaganiami linii przetarcia. Przecieranie drewna ponadwymiarowego jest zlecane zakładom zewnętrznym. Przy pomocy nowych urządzeń sortujących Zakład Kirnbauer może rozdzielać zarówno drewno krótkie, jak i dłużyce. Dostarczane do tartaku drewno trafia zazwyczaj bezpośrednio z samochodu ciężarowego na stół podający. Podajnik śrubowy rozdziela kłody oraz podaje je do reduktora napływów korzeniowych Taylor. Firma Springer zaprojektowała go specjalnie dla zakładów tartacznych, które przerabiają do 150 000 metrów sześciennych drewna rocznie. Reduktor napływów korzeniowych może być zatem ? z uwagi na dużą ilość cykli ? zintegrowany bezpośrednio z podawaniem drewna okrągłego bez opóźniania procesu produkcji. Kolejną cechą szczególną jest ustawiony skośnie wał frezujący, dzięki czemu reduktor napływów korzeniowych pracuje znacznie spokojniej. Bezłańcuchowy mechanizm transportujący jest łatwy w konserwacji, a jego konstrukcja gwarantuje stabilność i trwałość.

Wyraźnie cichsza praca
Za korowarką następuje transport poprzeczny. Również i tutaj postawiono na rozwiązanie oferowane przez firmę Springer ? podajnik śrubowy. Pracuje on znacznie ciszej od tradycyjnych rozwiązań łańcuchowych, co stanowi istotny plus dla Zakładu Kirnbauer z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, a poza tym drewno transportowane jest delikatniej, bez ryzyka uszkodzeń. Następnie kłody przechodzą pomiar 3D za pomocą urządzenia pomiarowego Microtec. System automatycznie mierzy istotne parametry drewna takie jak krzywizny czy zbieżystość.
Bezpośrednio przed miejscem pracy operatora znajduje się piła do kapowania.
? W celu zwiększenia cykli kapowania oraz umożliwienia szybszego posuwu przy mniejszych średnicach, w ruch wprawione są górne walce posuwu. Gwarantuje to przyśpieszenie podawania kłód, a poprzez to szybsze kapowanie ? wyjaśnia Peter Orasch.
Następnie kłody poddawane są jeszcze kontroli przez detektory do wykrywania odłamków metalu w drewnie. W tym miejscu zainstalowano również urządzenie Microtec-Screenlog do monitorowania jakości i parametrów drewna. W dalszej kolejności kłody są rozsortowywane pod względem wymiarów i jakości do 38 boksów. Nowy plac drewna okrągłego jest zaprojektowany z myślą o wydajności 100 000 m3 rocznie (przy pracy jednozmianowej). Obecnie Franz Kirnbauer przewiduje przetarcie drewna na blisko 85 000 metrów sześciennych rocznie.
W planach jest jednak zwiększenie procesu produkcji drewna w zakładzie, aby wykorzystać maksymalnie wydajność i możliwości zmodernizowanego placu surowca. Istnieją już pewne pomysły, które miałyby wprowadzić ten plan w życie. Dzięki temu Zakład Tartaczny Kirnbauer pozostanie w tej samej lokalizacji i z podobnym zakresem produkowanych wyrobów.
Także w Polsce prowadzone są aktualnie prace nad dwoma projektami. Firmy KPPD oraz Mister Garden (grupa STELMET) chcą postawić dopasowane do swoich wymogów place drewna okrągłego wyposażone w rozwiązania firmy Springer Maschinenfabrik AG.