70 desek na minutę!

Zastosowanie nowoczesnych, wysokowydajnych maszyn wymusiło konieczność mechanizacji i automatyzacji procesów załadunku i rozładunku, by w pełni wyorzystywać ich możliwości.
Przykładem tego typu realizacji wykonanej przez IMAC jest system mechanizacji odbioru podłogowych desek po profilowaniu i przekazanie ich do linii lakierniczej. Po profilowaniu otrzymujemy deski pojedyncze, natomiast do lakierowania konieczne jest utworzenie szarży w ilości zależnej od ich szerokości. Projekt zrealizowała firma Bottene. Deski odbierane są na transporter poprzeczny wyposażony w układ baz umożliwiających ułożenie ich
w szeregu. Po osiągnięciu wymaganej ilości desek w szeregu (szerokość przejścia w linii lakierniczej 1300 mm) manipulator z systemem ssaw podciśnieniowych pobiera szarżę i przekazuje ją na transporter wejściowy do linii. Ilość wykonywanych przez manipulator cykli wynosi 10 na minutę, co pozwala na zarządzanie 70 deskami w ciągu minuty!

Manipulator_do_tworzenia_szarzy_i_zaladunku_linii_lakierniczej-_o_wydajnosci_70_desek_na_minute.