Michał Komorowski, Podręcznik projektowania i budowania w systemie STEICO. Podstawy. Fizyka budowli. Zalecenia wykonawcze

pde
System budowlany STEICO, oparty na zastosowaniu wysokoprzetworzonego drewna w nowoczesnym
budownictwie energooszczędnym, został opisany w przewodniku obejmującym zasady projektowania
i szczegóły budowania tego rodzaju obiektów. Na 352 bogato ilustrowanych stronach poruszono następujące
tematy: charakterystykę technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych STEICO
z uwzględnieniem aspektów ekologii, zasady projektowania, w tym trwałość budynków w technologii szkieletu
drewnianego, izolacyjność termiczną i akustyczną, szczelność powietrzną, dyfuzję pary wodnej, odporność ogniową, jak również zalecenia wykonawcze dla wyżej wymienionego systemu budowlanego, czyli szczegóły związane z konstrukcją ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i dachów.
W rozdziale dotyczącym technologii produkcji szerokiej gamy materiałów STEICO opisano główne etapy powstawania płyt włóknistych, belek dwuteowych i tworzywa drzewnego LVL, odnosząc celowość parametrów technologicznych do właściwości użytkowych wyrobów gotowych. W rozdziale można dowiedzieć się m.in. o tym, dlaczego belka LVL z drewna klejonego warstwowo może być nawet dwukrotnie bardziej wytrzymała przy zginaniu od tarcicy konstrukcyjnej, a płyty włókniste wyprodukowane bez użycia kleju zachowują swoje właściwości, nawet jeśli ich wilgotność wzrośnie o 18%.

Aspekty trwałości budynków w technologii szkieletu drewnianego otwierają rozdział obejmujący zagadnienia fizyki budowli. Wyjaśniono tu, jakie czynniki decydują o trwałości budynków tego typu, porównywalnej z żywotnością budynków wznoszonych w szeroko rozpowszechnionej w tej części Europy technologii materiałów ceramicznych,
i ocenianej na 80?100 lat. W dalszej części rozdziału wiele uwagi poświęcono podstawom izolacyjności termicznej. Obalono pokutujący nadal mit, według którego przy wyborze najlepszego materiału do izolacji termicznej można się kierować jedynie najniższą wartością współczynnika przewodnictwa cieplnego ? tzw. lambdy. Poruszono kwestię komfortu cieplnego jako różnicy temperatury powierzchni wewnątrz pomieszczenia i zawartego tam powietrza. Uzasadniono, że najwyższy poziom tego rodzaju komfortu jest możliwy do uzyskania przy najmniejszej różnicy wymienionych temperatur, zaś próby poprawienia owego komfortu systemami grzewczo-chłodzącymi mają

w tej sytuacji bardzo ograniczoną skuteczność. Opisano całościowo zagadnienia przewodności cieplnej budowlanych materiałów izolacyjnych, ich opór cieplny i ciepło właściwe, jak również zdolność tych materiałów do
kumulowania ciepła i tłumienia amplitudy wahań temperatury. To swego rodzaju wprowadzenie pozwala lepiej
zrozumieć, jak ważny jest właściwy dobór materiału izolującego termicznie do zastosowania w przypadku
pomieszczeń szczególnie narażonych na nasłonecznienie, np. poddaszy. Za pomocą przykładowych obliczeń wykazano, że w przypadku zastosowania popularnej wełny mineralnej o przewodnictwie cieplnym nieco niższym
niż dla płyty z włókien drzewnych, dobowa amplituda temperatur w pomieszczeniu może wynosić 12°C, zaś
w przypadku maty termoizolacyjnej z włókien drzewnych ? jedynie 3°C. Wszystko to za sprawą naturalnych cech materiałów drzewnych: wysokiego ciepła właściwego (trzykrotnie wyższego niż dla wełny mineralnej) oraz znacznie
większej gęstości, decydując o możliwościach akumulacyjnych. W kontekście aktualnych przepisów prawnych dotyczących budynków i ich usytuowania opisano problematykę szczelności powietrznej, tak istotnej zwłaszcza w przypadku domów energooszczędnych lub pasywnych. Aspekty szczelności powiązano z dyfuzją pary wodnej.

Tu autorzy wyjaśniają, dlaczego konstrukcje otwarte dyfuzyjnie, jak te wykonane z materiałów STEICO,
gwarantują lepsze warunki użytkowania od konstrukcji zamkniętych dyfuzyjnie. Zakończeniem tego wątku jest akapit wyjaśniający, dlaczego materiały termoizolacyjne z włókien drzewnych, w odróżnieniu od innych o podobnym przeznaczeniu, nie tracą swych właściwości izolacyjnych nawet w efekcie zgromadzenia w swej strukturze nadmiaru wilgoci.
W opisywanym rozdziale szczegółowo scharakteryzowano również elementy konstrukcyjne oferowanego przez
STEICO systemu budowlanego, takie jak belki dwuteowe i drewno klejone warstwowo LVL. Poza tabelarycznym zestawieniem typoszeregu tych wyrobów, wraz z podstawowymi parametrami wytrzymałościowymi, wyjaśniono zasady doboru ich wymiarów do konkretnych zastosowań, jak również wymieniono korzyści wynikające z ich użycia w konstrukcji. Są one związane m.in. z bardzo szerokimi możliwościami rozmieszczania otworów
w belkach dwuteowych, dzięki czemu różnego rodzaju instalacje grzewczo-chłodzące czy hydrauliczne mogą być prowadzone w płaszczyźnie stropu bez konieczności wydzielania specjalnej przestrzeni na ten cel.
Rozdział zatytułowany ?Zalecenia wykonawcze dla systemu budowlanego STEICO? to nic innego jak szereg instrukcji, praktycznych porad i wskazówek dotyczących zastosowania materiałów budowlanych oferowanych przez firmę w konstrukcji, możliwości ich obróbki, rozmieszczania, mocowania, zabezpieczania itd. w celu osiągnięcia pożądanego efektu i uniknięcia szkód budowlanych.
Lektura tego rozdziału pozwala odczuć, że sukces systemu budownictwa szkieletowego STEICO
to wypadkowa wysokiej jakości naturalnych materiałów budowlanych oraz najwyższej precyzji
i dbałości o szczegóły podczas wznoszenia konstrukcji w tym systemie. Rozdział zamknięto zestawieniem kilkudziesięciu detali konstrukcyjnych opracowanych przez firmę STEICO, prezentujących zalecany sposób wykonywania newralgicznych elementów drewnianych konstrukcji szkieletowych.
Podsumowując, ?Podręcznik projektowania i budowania w systemie STEICO? należy z całym przekonaniem ocenić bardzo wysoko za kompleksowe podejście do zagadnienia nowoczesnego budownictwa szkieletowego z drewna,
jak również za bardzo przystępną formę wyjaśnienia różnych, nierzadko bardzo ?inżynierskich? kwestii z tym związanych. Pozycja warta polecenia przyszłym inwestorom ? nawet jeśli nie wpłynie na zmianę ich decyzji co do obranej technologii budowlanej, to na pewno wesprze bardziej świadome decyzje w zakresie doboru materiałów izolacyjnych czy wykończeniowych. Osoby obawiające się skali złożoności i skomplikowania budowy domu powinny w podręczniku znaleźć rozwiązania większości nurtujących kwestii. Określenie ?system budowlany? opisane w podręczniku w żadnym wypadku nie jest nadużyciem, lecz właściwie oddaje całościowy charakter rozwiązań oferowanych przez STEICO.