Specjalne konstrukcje z drewna klejonego warstwowo

Firma Jagram-Pro S.A. z powodzeniem wdrożyła technologię TCLwood618 (Thin Construction Lamella for Wooden Construction), która oznacza drewno konstrukcyjne klejone warstwowo z lamel o grubości od 6 mm do 18 mm.
Zgodnie z normą EN 14080 drewno konstrukcyjne klejone warstwowo podlega klasyfikacji wytrzymałościowej.
Ostatnie zmiany w normie wprowadziły podział na GL20, GL22, GL24, GL28, GL30 i GL32.
Jest to istotna zmiana, gdyż do 2013 roku drewno konstrukcyjne klejone warstwowo klasyfikowano na GL24,
GL 28, GL32 oraz GL36. Trudno powiedzieć czym kierowano się podczas wprowadzania tych poprawek
do normy. Warto jednak zwrócić uwagę, że pojawiło się stopniowanie co 2 MPa w miejsce 4 MPa
i obniżono maksymalną wytrzymałość do 32 MPa. Obniżenie skali z GL36 do GL32 może wynikać
z dostępu do starszego drewna, z kolei stopniowanie co 2 MPa wynika z coraz to lepszego i nowocześniejszego parku maszynowego. Nie jest to jedyna nowość w normie EN 14080:2013, która jest bezpośrednim efektem postępu technologicznego.
SKATEPARK
Od 2013 roku norma ta jednoznacznie dopuściła stosowanie lameli o grubości od 6 mm do produkcji drewna konstrukcyjnego. I choć obecnie niewielu producentów ma możliwości technologiczne, aby
produkować konstrukcje nośne z tak cienkich lamel przy jednoczesnym zachowaniu restrykcyjnych
wymogów technologicznych, to w przyszłości będziemy spotykać coraz więcej takich konstrukcji.
Obecnie jest to droższa technologia od tradycyjnej, ale równocześnie niesie za sobą bardzo wiele nowych
możliwości. Różnice w drewnie konstrukcyjnym klejonym warstwowo z cienkich lamel są o tyle istotne, że firmy oddelegowują tę technologię do specjalnych wydziałów lub poddostawców.
pd19