0 0

Możesz mieć na nie wpływ

Polska z obszarem blisko 7 mln ha (74%) lasów certyfikowanych zgodnie ze standardem FSC i jednocześnie 1580 firmami legitymujących się tym certyfikatem w ramach łańcucha dostaw (CoC), należy do europejskiej czołówki. W Warszawie podczas konferencji organizowanej przez reprezentantów FSC w Polsce rozmawiano o zmianach, które mogą wpłynąć na produkcję i dystrybucję certyfikowanych wyrobów z drewna, m.in. tych dominujących – FSC MIX.

W dniu 22 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, poświęcone dwóm istotnym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania systemu FSC w Polsce: rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013PL) oraz Krajowej Scentralizowanej Analizie Ryzyka FSC dla Polski.

dr Hans Joachim Droste, Dyrektor Działu Polityk i Standardów w FSC International przedstawił przyczyny rewizji Krajowych Standardów Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC na całym świecie, w tym nowe Zasady i Kryteria FSC wersja 5-2, Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe FSC tzw. IGIs). Omówił również procedurę ich transferu do nowego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej.

Następnie Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce, przedstawił szczegółowo harmonogram prac nad rewizją krajowego standardu dla Polski, który ma powstać – przy udziale specjalnej grupy SDG – do końca przyszłego roku, z czego do końca marca 2018 ma powstać projekt nr 1 Standardu, a do końca czerwca 2018 Projekt nr 2 Standardu.
Wstępnie planuje się, że wspomniana Grupa Opracowująca Standard (angielski skrót SDG), będzie składała się z trzech izb: społecznej, ekonomicznej i przyrodniczej. W każdej izbie zasiądzie trzech członków. Działania SDG będzie wspierało Forum Konsultacyjne, zrzeszające interesariuszy, organizacje pozarządowe oraz rządowe.
Pamiętając problemy sprzed wielu lat, dotyczące podejmowania decyzji w ramach polskiego FSC, w ramach SDG ma obowiązywać zasada konsensusu i odejście do formalnego głosowania na rzecz negocjacji.

Druga część spotkania poświęcona była Scentralizowanej Ocenie Ryzyka dla Polski. Dr Joanna Nowakowska, Program Manager (Controlled Wood) z FSC International.

– Drewno kontrolowane to niecertyfikowany surowiec, który można zmieszać z materiałem certyfikowanym a produkt końcowy powstały w skutek mieszania tych surowców to produkty FSC MIX, dominujące na rynku – mówiła Joanna Nowakowska. – Nie każdy surowiec może być użyty jako drewno kontrolowane. Drewno kontrolowane nie może pochodzić z nielegalnego pozyskania, z lasów o szczególnej wartości ochronnej czy z lasów przekształconych na plantacje czy nieużytki leśne, a także nie może być to drewno z nasadzeń modyfikowanych genetycznie.

Producentom, którzy kupują tzw. drewno kontrolowane np. z lasów niecertyfikowanych trudność może stanowić ocena ryzyka.
– Rewizja systemu drewna kontrolowanego dokonana w latach 2013-2014 doprowadziła do zmian wskaźników, ponieważ poprzednie oceny ryzyka nie były dostosowane do nowych wymogów – wyjaśnia Joanna Nowakowska.
W ramach zmian wyeliminowano ocenę ryzyka przez samych posiadaczy certyfikatu w celu uniknięcia konfliktu interesów. Ocenę ryzyka opracowuje się dla kategorii od 1 do 5, gdzie dla kategorii 1 i 5 dokumenty zostały ukończone już w 2015 roku, natomiast dla kategorii 2-4 wciąż trwa opracowywanie. Jednocześnie dla kategorii 1 wkrótce dokonana zostanie rewizja, m.in. ze względu na wzrost ryzyka w nadleśnictwach Browsk, Białowieża i Hajnówka.

Zmiany te poddano także we wrześniu br. konsultacjom społecznym.
Dzięki zmianom w systemie drewna kontrolowanego ma być m.in. zwiększona swoboda w opracowaniu środków mitygujących przez posiadaczy certyfikatów, co było jednym z postulatów polskich leśników. Niewątpliwie zaletą zmian ma być wzrost wiarygodności certyfikacji z użyciem drewna kontrolowanego, ale wśród minusów należy wymienić możliwy wzrost kosztów i wysiłku podczas certyfikacji.

Informacje na temat procedury rewizji standardu gospodarki leśnej, oceny ryzyka oraz innych bieżących spraw dotyczących działalności FSC w Polsce są dostępne na stronie www.fsc.pl

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Zaprojektowała dom w technologii energooszczędnej i wygrała 3 tys. zł
Next post 25 lat SPPDwP