System sprzedaży/rozdziały drewna

Ocena systemu sprzedaży drewna okrągłego przez Lasy Państwowe w 2017 roku i przewidywania na lata następne.

Na tle rozwiązań stosowanych w latach 2006?2016 przedstawiono najważniejsze założenia i zasady systemu sprzedaży/rozdziału drewna okrągłego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w 2017 roku, przewidywanego do stosowania w latach następnych. Oceniono zastosowane rozwiązania i zaproponowano pewne modyfikacje systemu.

Wstęp
Prace nad obecnym kształtem sprzedaży, a właściwie sprzedaż?rozdziału drewna okrągłego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (PGLLP) rozpoczęły się w lipcu 2006 roku. Wówczas to główny analityk Lasów Państwowych – Konrad Tomaszewski – zaproponował sprzedaż drewna przez specjalnie utworzoną aplikację internetową, nazwaną wtedy portalem leśno-drzewnym (PLD). Powołano również ciało doradcze dyrektora generalnego Lasów Państwowych ? Komisję Leśno-Drzewną. Opracowany wtedy system oceny ofert zakupu?przydziału drewna (rys. 1) obowiązywał w 2007 roku i, z pewnymi modyfikacjami, w 2008 roku [Lis 2014].


Aby ułatwić odbiorcom drewna ocenę własnych ofert na każdym etapie ich przygotowania, dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw. opracował kalkulator cenowy. Był on stosowany w latach 2007?2008. Zamieszczono go na stronach internetowych LP, Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa UP
w Poznaniu oraz, za zgodą autora, na portalach internetowych niektórych przedsiębiorstw – odbiorców drewna okrągłego z LP. W latach 2009?2016 prowadzono coraz bardziej skomplikowaną sprzedaż?rozdział drewna okrągłego przez PLD: dla przedsiębiorców, dotychczasowych odbiorców drewna (tj. klientów posiadających tzw. historię zakupów w LP) oraz poprzez aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (dla wszystkich przedsiębiorców). Proporcja udziału PLD/e-drewno była zmienna (rys. 2). Najczęściej było to: 70% drewna sprzedawanego w portalu oraz 30% surowca oferowanego w aplikacji
e-drewno. W latach 2010?2012 proporcje były inne: w 2010 roku wynosiły 50/50, w 2011 roku
– średnio 55/45, w 2012 r. ? 65/35.

Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 4/2017