23 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Opracowującej Standard powołanej przez FSC. Rozpoczął się tym samym proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Zakończenie prac zaplanowane jest na listopad 2019 r.

Krajowi koordynatorzy FSC w Polsce oraz FSC International Center powołali, w oparciu o procedury FSC
i nadesłane zgłoszenia, Grupę Opracowującą Standard. Jej zadaniem będzie dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013PL). Rewizja dokonana będzie w oparciu o nową wersję Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej (FSC-STD-01-001 V5-2) oraz Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (FSC-STD-60-004 V1-0 EN). Wszystko odbywać się będzie zgodnie z procedurą transferu obowiązującą w FSC i z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych. Proces rewizji wraz z Grupą Opracowującą Standard został formalnie zarejestrowany przez FSC International Center w dniu 19 stycznia 2018 r. W skład Grupy Opracowującej Standard wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą (cztery osoby), społeczną i ekonomiczną (po trzy osoby). Grupa będzie podejmować decyzje na drodze konsensusu rozumianego jako ?powszechna zgoda co do uznania propozycji, przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej?. Na spotkaniu 23 stycznia br. Grupa uzgodniła m.in. zasady pracy, obowiązki
i harmonogram prac nad rewizją.
? Na kolejnych spotkaniach Grupa rozpocznie prace nad rewizją wskaźników krajowych pod kątem zgodności z Zasadami i Kryteriami wersji 5-2 oraz Ogólnymi Wskaźnikami Międzynarodowymi (z ang. IGIs). Wskaźniki IGIs można: zaadoptować w formie niezmienionej, zaadaptować do warunków krajowych lub odrzucić (tylko w uzasadnionych przypadkach). Można też zaproponować nowe wskaźniki, nieujęte we wskaźnikach IGIs. Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC powinien bowiem odzwierciedlać wymogi Zasad i Kryteriów FSC, dostosowując wskaźniki pozwalające na weryfikację wdrożenia tych zasad i kryteriów do warunków gospodarczych, społecznych, przyrodniczych i geograficznych danego kraju ? przypomina Jacek Szymaniak, koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce.
Podczas procesu rewizji Krajowego Standardu przewidziane są dwukrotnie konsultacje społeczne projektu Standardu. O opinie pytani będą także eksperci techniczni, przeprowadzone będą testy terenowe w trzech typach lasów, a wsparcia udzieli Forum Konsultacyjne. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do Forum za pomocą formularza na www.fsc.pl podczas całego procesu rewizji.
Finalną propozycję Standardu Grupa przedstawi Departamentowi ds. Polityk i Standardów FSC, a następnie do zatwierdzenia przez Zarząd Dyrektorów FSC. Przewidywana data złożenia projektu Standardu to 15 listopada 2019 r.

Previous post Jesteśmy na dobrej drodze do rozwoju
Next post Sprzedaż internetowa logistycznym wyzwaniem dla sprzedawców mebli