Ustawodawca zamieszał w odpadach

Kora, zrębki, zrzyny, resztki płyt, które były uznawane za produkty uboczne, zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach do marca 2019 r. muszą być – po złożeniu nowych wniosków przez wytwórców – poddane ponownej ekspertyzie i ocenie przez urząd marszałkowski. W innym przypadku z zasady stają się odpadem.

20 lipca 2018 r. została opublikowana ustawa zmieniająca Ustawę o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska, przewidująca szereg nowych obowiązków dla firm, w których podczas procesu produkcji wytwarzane są przedmioty lub substancje uznawane za produkty uboczne. Ustawa przeszła szybką ścieżkę legislacyjną jako projekt poselski. Mówi się, że inspirowana była wydarzeniami, jakie miały miejsce w Mielcu i Szczecinku ? głównie protestów ekologów wskazujących na nieprawidłowości w zakresie wykorzystania produktów ubocznych z produkcji płyt drewnopochodnych do uzyskiwania energii.

Tylko sześć miesięcy na złożeniewniosku
Od wejścia w życie ustawy firmy mają tylko sześć miesięcy na wystąpienie do urzędu marszałkowskiego o uznanie np. kory, trocin, zrębków, zrzynów lub resztek z obróbki płyt drewnopochodnych za produkty uboczne.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 4/2018