Nieuchronny dalszy wzrost płac w sektorze drzewnym

Wynagrodzenia w branży drzewnej, podobnie jak w całym sektorze przedsiębiorstw, rosną od ponad dekady. Nie wynika to jedynie ze wzrostu płacy minimalnej, gdyż pracownicy produkcyjni od dawna oczekują zarobków ponad tę kwotę. W branży drzewnej i meblarskiej pracuje coraz więcej specjalistów, a najlepiej wynagradzani i premiowani są operatorzy CNC.

Aby porównać zarobki na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych w branży drzewnej, warto pozyskać ogólny obraz tego, jak kształtowały się zarobki w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich latach.
Wzrostu zarobków nie należy też oceniać nominalnie, gdyż 3000 zł wypłacane pracownikowi w 2010 r. po dziesięciu latach ma dla niego inną wartość. Ze względu na rosnącą inflację wartość nabywcza pieniądza spada.
Przedstawione poniżej dane dotyczące zarobków podawane są w kwotach brutto, a źródłem informacji są dane statystyczne z GUS-u, a także, w dalszej części, informacje ze strony pracuj.pl.
Choć od 11 lat zarobki systematycznie rosły, to większą dynamikę odnotowaliśmy od roku 2015. Porównując ten wskaźnik w IV kwartale w badanych latach, średnio wynagrodzenia rosły r/r o 4,7%. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2012 r. było to np. 2,5%, w 2013 r. ? 3,7%, w 2014 r. ? 3,3%, ale już w 2017 r. dynamika wystrzeliła do 7,48%. W 2018 r. dynamika była niewiele niższa, by w 2020 r. wrócić do poziomu 4,9%, czyli wielkości powyżej inflacji.

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 3/2021. Możesz go kupić w naszym sklepie: