Wywiad z Karoliną Tymorek z FSC Poland

O utrzymanie certyfikacji FSC przez Lasy Państwowe apelują organizacje branżowe, uzasadniając, że jest ona potwierdzeniem zrównoważonego rozwoju lasów w Polsce. Czy rezygnacja z procedur standardu FSC może istotnie oznaczać zachwianie tego rozwoju? Certyfikacja lasów i łańcucha dostaw to system naczyń połączonych, dlatego ewentualna rezygnacja bądź utrata certyfikatu nawet w jednej regionalnej dyrekcji niewątpliwie może mieć istotny wpływ na jej klientów. Dostępowi do surowca certyfikowanego towarzyszy ciągły wzrost liczby firm certyfikowanych w łańcuchach dostaw, a tym samym wzrost liczby produktów certyfikowanych w systemie FSC. Obecnie w Polsce jest już ponad 2,5 tys. certyfikatów łańcucha dostaw, co oznacza wzrost o 65% w porównaniu do 2017 r. Są to zarówno papiernie, drukarnie, producenci mebli, płyt drewnopochodnych, paneli, jak i wielu innych przetwórców oraz firm handlowych. W mojej ocenie takie pytanie warto zadać samej branży drzewnej i papierniczej.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 3/2022

Przemysł Drzewny. Research&Development nr 3/2022 – wydanie elektroniczne – Przemysł drzewny. Research&Development (przemysldrzewny.eu)